Produkcja blachy perforowanej

Popularność blach perforowanych powstających w przedsiębiorstwie Perfopol wiąże się z szerokimi możliwościami ich stosowania. Z blach tych powstają obudowy maszyn, podesty antypoślizgowe, specjalistyczne najazdy oraz sita przemysłowe. Producent blach perforowanych inwestuje w rozwijanie technologii produkcyjnych. Poza maszynami pozwalającymi na pracę z milimetrową dokładnością kładzie się nacisk na podnoszenie kwalifikacji pracowników. Zespoły projektowe oraz produkcyjne przechodzą szkolenia pozwalające na maksymalne wykorzystanie dostępnych technologii. Producent blach perforowanych korzysta z materiałów dostarczanych przez kilku zaufanych wytwórców. Dodatkowo, jakość każdej partii blach podlega kontroli przez firmowych specjalistów. Doskonała, jakość blach stanowi, bowiem podstawę do wytworzenia produktu spełniającego oczekiwania odbiorców. Prowadzone są również kontrole na każdym etapie produkcji. Potwierdzeniem, jakość działania firmy są otrzymane międzynarodowe certyfikaty, jakości w systemie ISO.