Tłumacz przysięgły potrzebny jest w wielu przypadkach
brak zdjęcia

We wszystkich praktycznie urzędowych sprawach wymaganych przez polskie instytucje lub sądy, w przypadkach, w których występują oryginalne dokumenty sporządzone w innych niż polski językach, do ich wiarygodnego i w pełni akceptowanego przez polskie prawo przetłumaczenia konieczny jest tłumacz przysięgły. Tego rodzaju dokumenty konieczne są również w typowo polskich sprawach, na przykład wtedy, gdy istnieje konieczność sporządzenia uwierzytelnionego tłumaczenia z dawnych metryk lub dokumentów wydawanych jeszcze w czasach zaborów. Również w takiej sytuacji konieczny może być tłumacz przysięgły. Usługi tłumaczeń przysięgłych realizowane są przez biura tłumaczeń, wśród których na uwagę zasługuje bardzo obszerna oferta tłumaczeń z wielu języków firmy 123Tłumacz.